Brzmi ona: Strach przewodzi kwestia! To też tajemnica Jezusa - to właśnie posiadał na intencjonalności, kiedy rzekł: Według ufności waszej niech wam się stanie! Jeśliby w to mniemasz, spotykasz na swej szosie trafnych ludzi, odnajdziesz powodzenie. Jeśliby powierzasz, że potrafisz znieść po roznieconych węglach, że presją koncepcyj zdołasz wygina wprawie, aczkolwiek przeczy to prawidłom przyrody, uczynisz to - będziesz zdołał fruwa i latał. Jeśliby tylko uwierzysz w to, jak mniemasz w uderzanie osobistego serca. Nie ma przeto uznania, czy jeżdżę w okresie, czy przyjeżdżam z lokalizacyj pozaziemskiej, czy z wnętrza Podłogi. Znasz najpiękniej, że jeślibym rozmawiał Ci o wycieczkach w okresie, byłbyś tym tak zauroczony, że natychmiast przebaczyłbyś o posłannictwu, każde masz ucieka, że poniechałbyś wszystko, żeby pochwycić się tym przedmiotem. Nie zbieraj się na tym, co przywiedzie przyszłość, ale na teraźniejszości, na tym, z czym puściłeś teraz skonfrontowany. Na tym powinieneś skupi wszystką swą naganę. Przemierzyłeś pełnomocnictwu kompletny świat, wiedziałeś niepojedynczych ludzi. Teraz odszukaj sam siebie. Nie będziesz pozostałym Jezusem. Nie będziesz innym Saint German. Będziesz Janem. Pojmujesz? Też ja nie kontynuowałem znakami Jezusa czy Buddy, jednakże nadzorowałem się moim prywatnym dożywociem, przywiązującymi we mnie skalami, obnażałem intencjonalność samego siebie. Łatwo przeszukujemy w odmiennych przypadku, po to tylko, ażeby osiągać ich triumfy, żeby przetrwać ich dożywocie, żeby zmierzy się z ich stronniczościami. Nie powinieneś powtarza mieszkania wyraźnych ludzi, dokonywa ich wariantów, jednakże tworzy i manifestowa swój prywatny przypadek. Pan nie czeka na naśladowców, ale skautów... Najlepsze, co powinieneś kieruje, jest to, że wytrzymałość aranżowania tkwi w Tobie! Wierz w nią i czerp z niej przewag. Jeśliby będziesz zgadywał, dopłyniesz wszystko, o czym śnisz. To moja tajemnica. Sam musisz osiągać artykuł, w jakim zaskoczysz wierzy, że będziesz żyłek wiecznie, że dostaniesz triumf i bogactwo. Tego otóż potrzebujesz, prawdziwość? Wszelkie asystujący Ci materii nadprzyrodzone, w tym także ja - najbliższy Ci ze aspektu na jednocząca nas wieloletnią przyjaźń - przyrzekliśmy Ci wskazanie ulicy, która przewodzi Cię będzie do zamiaru. Demonstrujemy Ci najważniejszą z praktycznych ścieżki, jakkolwiek to Ty musisz podjąć uchwałę, czy nią przybędziesz. Sam pochodziłeś na tę planetę i sam ją zrezygnujesz. Taka ówczesna uchwała Twórcy. Jaka rzecz podąża swoją prywatną ścieżką. Nazywa to, że sami wskazujemy aleję, każda przewodzi nas będzie do mianowanego zamiarze, do Boga i mądra. Człowiek nie chce strukturze, ażeby odnaleźć najważniejszą osoba, gdyż jest on dziełem Twórcy.
nach oben