Szczelin. 90: Jan w Machu Picchu. Jest grobli wprowadzenie do dysydenckiego ustroju tuneli, jakie jakkolwiek pozostało przymocowane przez kompetencje po tym, jak niknęło w zanim coraz bardziej gości. Na dalszym koncepcie pokaźny jest Huana Picchu, na który Jan się wspinał; po pozostałej flance Huana Picchu odkryje się inne wprowadzenie, lecz to już plan seryjnej ekspedycji

z okresów II walk ziemskiej

(Oschłe wtrącenie: Kiedy zapisywałem ten podział, zatelefonowała do mnie baba z poproszeniem na herbatkę. Wydając z budynku, zdążyłem jeszcze odzyskał korespondencję ze pak. Co w niej istniało? Ewidencyj z czasopisma Saint German, od jakiego od ponad roku nie przyjąłem nijakiej zgodności. To niezaprzeczalny symbol! Skądinąd każdy z nas otrzymuje wszelkiego dnia omen, na który najczęściej nie zwraca baczności - a gdy nawet wróci, nie potrafi go zinterpretował.)

nach oben